Jarní dny otevřených dveří

Ve dnech 22.4., 3.5. a 18.5. se konaly další Dny otevřených dveří ve výrobních prostorách naší společnosti.Navázaly tak na loňský úspěšný program exkurzí, pořádaných k příležitosti 20.výročí vzniku společnosti Agrimex. Návštěvníci měli možnost vidět linku na zpracování čerstvě sklizeného špenátu v plném provozu, linku na míchání zeleninových směsí a balící linku na gastrobalení jednodruhové zeleniny. Ochutnávky specialit, připravených hlavně z novinek v našem sortimentu i receptur z právě zpracovávaného špenátu, se stala již tradičním vrcholem těchto oblíbených akcí. První Den otevřených dveří byl určen pro zástupce našich zákazníků z řad velkoobchodních partnerů. Druhého se zúčastnili zástupci obchodních sekcí thajského a polského velvyslanectví a také novináři. Třetí akce byla zaměřena na naše klienty z řad gastronomických provozů.Během akcí navštívilo naše výrobní prostory celkem 28 hostů, kterým byly poskytnuty informace i ukázkytýkající se výroby, skladování i sortimentu naší společnosti.