Výroční zpráva 2015

Charakteristiku roku 2015 je z pohledu zpracování čerstvých surovin možno rozdělit na dvě zcela odlišné poloviny. Jarní zpracovatelská kampaň špenátu a hrášku proběhla z hlediska objemu zpracované suroviny standardně bez nějakých výkyvů a je možno hodnotit ji jako úspěšnou. Následně však vlivem vysokých teplot a nízkých srážek došlo u dalších zpracovávaných komodit, jako jsou například paprika, kukuřice, zelí, kedlubna či cuketa, k významnému poklesu výnosů a tím k nesplnění objemu nasmlouvaných dodávek surovin od pěstitelů. Velká sucha, která pokračovala během ostatních letních měsíců, měla vliv i na podzimní zpracovatelskou kampaň, a to zejména u špenátu, kapusty, zelí a kořenová zeleniny a z ovoce především maliny a ostružiny. Tato skutečnost se promítla v jak objemu dodané a zpracované suroviny, tak i v délce zpracovatelských kampaní, které se díky vysokým teplotám mnohdy zkrátily na polovinu. Toto nepříznivé počasí zasáhlo celou střední Evropu a způsobilo nedostatek surovin i v tak tradičních pěstitelských oblastech jako je Maďarsko, Polsko či Slovensko, což mělo velký vliv na růst cen zeleniny a ovoce v celé Evropě a to jak čerstvých, tak následně zmrazených polotovarů. Výše uvedené skutečnosti se samozřejmě projevily i na objemu naší výroby, kdy jsme bohužel zpracovali cca o 600 tun surovin méně než v roce 2014.

Z hlediska obchodního se nám sice nepodařilo splnit plánovanou výši tržby, ale ve srovnání s rokem 2014, byla dosažená tržba cca o 10 mil. Kč vyšší. Nesplnění plánované tržby bylo ovlivněno jednak nedostatkem surovin v druhé polovině roku a zároveň, díky změně obchodních podmínek, v dodávkách do obchodních řetězců ve IV. čtvrtletí. Tyto nové obchodní podmínky spočívají, mimo jiné, ve změně výše fakturační ceny, která již neobsahuje navýšení o měsíční či roční zpětné bonusy.

Co se týče ekonomických výsledků, z hlediska dosaženého zisku, podařilo se i přes stále trvající intervence ČNB ve prospěch oslabení koruny a s tím související negativní efekt zdražení dovozových surovin, náš plánovaný zisk překročit cca o 1 mil. Kč.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím tedy rok 2015 z hlediska hospodářského jako úspěšný, avšak s vědomím, že nedostatek surovin a jejich vysoká cena bude mít dopad hlavně na hospodaření během první poloviny roku 2016.

Příloha