Výroční zpráva 2014

Rok 2014 by se z hlediska zpracování čerstvých surovin dal charakterizovat jako poměrně úspěšný a z hlediska počasí relativně bezproblémový, ve srovnaní s rokem předchozí, kdy naši dodavatelé byli v začátku sklizně postiženi záplavami a koncem sezóny naopak suchem. Čerstvých surovin ke zpracování byl tudíž nedostatek. V roce 2014 k takovým výkyvům počasí nedošlo a tak se nám podařilo zpracovat veškeré množství surovin, které jsme měli od pěstitelů nakontrahované. To se samozřejmě projevilo v objemu výroby, kdy se opět podařilo navýšit objem naší produkce. Oproti roku 2013 to bylo cca o 1.700tun. Zejména se jednalo o suroviny jako je hrášek, kukuřice, špenát či papriky a výrobky z nich.

Z hlediska obchodního se nám sice nepodařilo splnit plánovanou výši tržeb, ale ve srovnání s rokem 2013, byly dosažené tržby na podobné úrovni a zároveň se nám však podařilo navýšit objem tržeb za vlastní výrobky, který činil téměř 80% veškerých tržeb naší společnosti a to i přesto, že jsme byli nuceni ukončit obchodní spolupráci s jedním významným dlouhodobým odběratelem, z důvodu jeho neúnosných cenových požadavků. Zákaz dovozu potravin z EU, jako reakce Ruské federace způsobil, že se na trhu objevilo velké množství zboží, které se producenti snažili mnohdy prodávat za velmi nízké ceny a tato skutečnost způsobila snížení našich prodejů, zejména ve velkoobchodním prodeji a exportu.

Co se týče ekonomických výsledků, z hlediska dosaženého zisku, podařilo se i přes stále trvající intervence ČNB ve prospěch oslabení koruny a veškeré s tím související negativní efekty (zdražení dovozových surovin, zvýšení cen PHM, a přepravních služeb apod.) náš plánovaný zisk splnit.

V roce 2014 jsme opět investovali nemalou částku do výrobní a manipulační technologie a v prosinci opět proběhla v provozech naší firmy úspěšná re-certifikace standardů kvality IFS.

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem hodnotím tedy rok 2014 z hlediska hospodářského jako úspěšný.

 

Příloha